ZEMNÍ PRÁCE

- strojní zemní práce neomezeného rozsahu po celé ČR
- hloubení stavebních jam, základů a rýh
- hutněné zásypy a obsypy, svahování
- výkopy základů rodinných domů, bazénů, studní apod.
- rekultivace ploch
- skrývka ornice a jiné