ODVOZ SUTI A ODPADU

- odvoz a uložení sutě, zeminy, živice, betonů a železobetonů
- odvoz a uložení komunálního odpadu vyplývajícího z demolic
- odvoz a uložení asfaltových lepenek, izolací a izolačního papíru