VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- strojní hloubení rýh všech šířek a délek od šířky výkopu 0,3 m
- výstavba kanalizací a vodovodů
- výstavba silových a sdělovacích kabelů
- přípravné práce pro stavby