TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE STAVEBNÍHO MATERIÁLU

- provádíme recyklaci stavebních odpadů a přírodních materiálů pomocí mobilních drtících a třídících jednotek.