DEMOLIČNÍ PRÁCE

- demolice jakéhokoliv rozsahu po celé ČR
- kompletní odstranění budov, hal, betonových a železobetonových objektů
- demolice betonových ploch, komunikací, chodníků apod.
- odstranění zemědělských objektů, sil a silážních jam
- odstranění rodinných domů a chat včetně dřevěných