Rok 1999

Objednatel: Chládek & Tintěra a.s.
Popis práce: zemní práce na plynofikaci obce Křešice
Doba plnění:

2,5 měsíce

Objednatel: VHS Teplice a.s.
Popis práce: zemní práce na dálničním přivaděči Nová Ves - Mělník
Doba plnění: 3 měsíce
Objednatel: Viamont a.s.
Popis práce: pomocné práce při výměně kolejí o délce 800 m v areálu AssiDomän ve Štětí
Doba plnění:

40 dní

Objednatel: AssiDomän a.s.                                                      (viz. obrázková příloha)
Popis práce:

demolice a úprava plochy starého dřevoskladu  
   
-
          demolice betonových sil a plavebního kanálu o objemu 5.840 m3
    
-
          odvoz kůry na skládku o objemu 3.500 m3
dovezení 2800 tun ornice, osetí travním semenem včetně celoroční údržby a sečení

Doba plnění: 45 dní, záruka o díle dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Reso Kladno s.r.o.
Popis práce: demolice objektu Liberty a.s., recyklace cihlosutí o objemu cca 3.000 tun
Doba plnění:

60 dní dle smlouvy