Rok 1997

Objednatel: Sdružení Somac
Popis práce: kompletní provedení zemních prací na stavbě „ čerpací stanice SOMAC Krábčice“
Doba plnění:

3 měsíce

Objednatel: Inko Brno s.r.o.
Popis práce: přívod hlavního plynového řádu do obchodního centra Černý Most o délce 2.400 m
Doba plnění: 4 měsíce
Objednatel: All Dors s.r.o.
Popis práce: výkop základové jámy rod. domu v obci Bořanovice o celkovém objemu 1.850 m3
Doba plnění:

1 měsíc

Objednatel: Vodohospodářské Stavby Teplice
Popis práce: výkop kanalizačního řádu včetně přípojek k rod. domům v obci H. Počaply na Mělnicku
Doba plnění: 3,5 měsíce
Objednatel: Metrostav Praha a.s.
Popis práce: zemní práce na výstavbě čističky odpadních vod pro obec Roudnice nad Labem
Doba plnění:

8 měsíců

Objednatel: Inko Brno
Popis práce: propojení obcí Vinoř – Prosek hl. plynovým řádem
Doba plnění:

5 měsíců