Rok 1996

Objednatel: Tchas Ostrava s.r.o.
Popis práce: výstavba halových objektů, příjezdových komunikací a chodníků
Doba plnění:

6 měsíců

Objednatel: Inko Brno
Popis práce: rekonstrukce NTL,STL plynovodu ul. Jana Masaryka v Praze Vinohradech
Doba plnění: 3 měsíce
Objednatel: 2 JCP Račice a.s.
Popis práce: zemní práce při výstavbě hal, výkop inženýrských sítí, terénní úpravy
Doba plnění:

4 měsíce

Objednatel: Inko Brno s.r.o.
Popis práce: plynofikace obcí Čakovice a Třeboradice v Praze 9
Doba plnění: 1 rok