Rok 1991

Objednatel: Pozemní stavby Litoměřice
Popis práce: výstavba sídliště Štětí, výkopové práce, základy, terénní úpravy
Doba plnění: 8 měsíců
Objednatel:

Sepap Štětí

Popis práce: výkop hl. kanalizačního řádu o délce 1.300 m, pískování, záhrn
Doba plnění:

4 měsíce