Rok 2010

Objednatel: Profistav Czech s.r.o.
Popis práce:

Zhotovení komunikace v areálu Lindova dvora v  Hoštce
     -
přeložky inženýrských sítí
     -
zhotovení podkladu pro komunikaci
     -
dodávka a dovoz PDK 32-63 a 8-16, rozprostření a hutnění
     -
dodávka a zhotovení silničních a zahradních obrubníků

Doba plnění: leden  2010,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců, sml. cena 214.000 Kč
Objednatel: Město Hoštka
Popis práce:

Úklid a odvoz sněhu z města na deponii
     - čištění ulic, nakládka sněhu stroji JCB
     - odvoz sněhu vozy Tatra na deponii

Doba plnění: leden  2010,  sml. cena 105.400 Kč
  Právě provádíme tyto akce:
Popis práce:
Popis práce:
Popis práce:

Zhotovení propojovací komunikace v k.ú.  Hoštka, cca 2700 m2
Zhotovení závlahové vody DN 110, cca 400 bm v k.ú.  Hoštka
Odstranění objektu R.D č.p. 159 ve Štětí, cca 350 m3 cihlosutí