Rok 2009

Objednatel: Insky s.r.o. (Město Ústí nad Labem)
Popis práce:

Revitalizace městského centra Ústí nad Labem – II etapa část 1 (hlavní nádraží Ústí n/L)

Kompletní dodávka zemních prací včetně dodávky materálů
     -
         So 321 dešťové odvodnění zpevněných ploch
     -
         So 323 přípojky splaškové kanalizace
     -
         So 312 rekonstrukce vodovodu v ulici v Jirchářích
     -
         So 313 vodovodní přípojky
     -
         So 315 technologie fontány, závlahový vodovod
     -
         So 340 rekonstrukce parovodu
     -
         So 361 rekonstrukce stávajících nadzemních kabelových tras
     -
         So 370 pokládka chrániček a prostupů
     -
         So 101 zpevněné plochy
     -
         So 102 plot v Jirchářích
     -
         So 103 fontána, rohový záhon
     -
         So 221 trakční kolejové vedení
     -
         So 351 veřejné osvětlení
     -
         So 100 SSZ přechodu pro chodce
     -
         So 101 dohledový kamerový systém
     -
         So 001 příprava území
     -
        
So 104 mobiliář

Doba plnění: leden - říjen  2009,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců, cena za dílo 2 720.000 Kč
Objednatel: Martin Polanka – Ústí nad Labem Radešín
Popis práce:

Zhotovení zemních prací terénních úprav v pro dva rodinné domy
     - nakládka zeminy a teréní úpravy stroji JCB 4CX
     - převoz mat. po stavbě, dovoz kameniva z lomu Libochovany
     - rozprostření  mat. stroji JCB 4CX

Doba plnění: březen - duben 2009,  sml. cena 160.000 Kč
Objednatel: Bögl a Krýsl a.s. – Praha Kyje
Popis práce:

Dodávka řezaného pískovce na obložení železničního mostu
   
- dodávka a dovoz 80 m2 pískovce o síle 4 cm

Doba plnění: duben 2009,  sml. cena 102.500 Kč
Objednatel: Techtex s.r.o.
Popis práce:

Bourací a zemní práce na rekonstrukci hřiště 2. záladní školy ve Štětí
    -
bourání betonů a asfaltu, nakládka, odvoz a uložení na skládku
    -
  
dovoz a dodávka materiálů, písků, štěrků a kameniva
    
-
  
zhotovení drenážního systému
    
-
zhotovení podkladních vrstev pod živičný povrch, hutnění

Doba plnění: červen  2009,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců, sml. cena 277.000 Kč
Objednatel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.
Popis práce: Rekonstrukce učiliště v Roudnici nad Labem
     - částečná demolice učiliště, odstranění betonových podlah
     - odvoz a uložení betonů a cihlosutí na skládku
     - dovoz a dodávka materiálů
Doba plnění: červenec - prosinec  2009,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců, sml. cena 1 031.000 Kč
Objednatel: Profistav Czech s.r.o.
Popis práce:

Zhotovení zázemí pro fotbalový klub Hoštka
     -
zhotovení základů včetně zaměření a odvozu přebytečného materiálu
     -
betonování základů a základové desky betonem C 12/15
     - hutnění a terénní úpravy okolo budovy
     - úpravy výšky kanalizačních šachet, úprava vodovodní šachty včetně zhotovení betonového krytu šachty
     - zhotovení příjezdové komunikace drceného kameniva

Doba plnění: srpen - říjen  2009,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců, sml. cena 840.000 Kč
Objednatel: Techtex s.r.o.
Popis práce:

Bourací a zemní práce na rekonstrukci hřiště v ulici Mánesova ve Štětí
     -
bourání betonů, nakládka, odvoz a uložení na skládku
     -
dovoz a dodávka materiálů, písků, štěrků a kameniva
     - zhotovení podkladních vrstev, hutnění

Doba plnění: září  2009,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců, sml. cena 273.400 Kč
Objednatel: Consalt Czech a.s.
Popis práce:

Odstranění objektů, odvoz sutí z rekonstrukce budovy v areálu Lindova Dvora
     - postupná ruční demontáž střešních prvků, (tašky, krovy, štíty )
     - stojní demolice  stavby, nakládka a odvoz sutí na skládku
     - demolice základových pasů a podlah stavby

Doba plnění: září - říjen  2009,  záruka dle smlouvy 24 měsíců, sml. cena 900.000 Kč
Objednatel: Obec Račice
Popis práce: Likvidace černé skládky u obce Račice
     -
nakládka sutí a komunálního odpadu stroji JCB 4CX
     - odvoz sutí, živice a komunálního odpadu na skládky
     - terénní úpravy vyčištěné plochy stroji JCB 4CX
Doba plnění: prosinec 2009,  sml. cena 203.800 Kč