Rok 2008

Objednatel: Sál Filip
Popis práce:

Odstranění staré komunikace v areálu výstaviště v Holešovicích
     -
bourací práce strojem DH 112 – bourání betonových ploch
     - zemní práce stroji JCB – nakládka betonů a sutí
     - převoz mat. po areálu výstaviště

Doba plnění: leden  2008,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců, sml. cena 154.000 Kč
Objednatel: Insky s.r.o.
Popis práce:

Zhotovení stavební jámy a základů rodinného domu v Kralupech nad Vltavou
     - zemní práce stroji JCB – skrývka zeminy, zhot. st. jámy a základů R.D.
     - autodoprava, odvoz výkopku na skládku

Doba plnění: únor  2008,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců, sml. cena 102.000 Kč
Objednatel: Čech Miroslav
Popis práce:

Odstranění objektu rodinného domu v obci Lipence
   
- postupná ruční demontáž střešních prvků, (tašky, krovy, štíty )
    -
  stojní demolice  stavby o celkovém objemu 211m3
    
-
  separace dřevěných částí z demolice o celkovém objemu 22m3
    
-
  demolice základových pasů a podlah stavby

Doba plnění: únor  2008,  záruka dle smlouvy 24 měsíců, sml. cena 220.000 Kč
Objednatel: Město Hoštka
Popis práce:

Odstranění stavby domu v ul Malešovská
    - postupná ruční demontáž střešních prvků, (tašky, krovy, štíty )
    -
  stojní demolice  stavby o celkovém objemu 95m3
    
-
  separace dřevěných částí z demolice o celkovém objemu 15m3
     -
demolice základových pasů a podlah stavby

Doba plnění: únor  2008,  záruka dle objednávky 24 měsíců
Objednatel: Město Hoštka
Popis práce: Odstranění černých skládek
     - stojní nakládka kom. odpadu o celkovém objemu 195m3
     - odvoz odpadu na skládku ve Štětí
Doba plnění: březen  2008
Objednatel: Nittaka s.r.o.
Popis práce:

Zemní práce a autodoprava na zhotovení výrobní haly Skanska Prefa a.s. Štětí
     -
stojní zemní práce stroji JCB
     -
přeprava mat. vozy Tatra 815

Doba plnění: duben 2008,  cena za dílo celkem 301.000 Kč
Objednatel: SPS s.r.o.
Popis práce:

Zemní práce a autodoprava na zhotovení základů bytových domů v Praze - Jesenice
     -
stojní zemní práce stroji JCB
     -
přeprava mat. vozy Tatra 815
     - odvoz mat. na skládku v Osnici

Doba plnění: duben - květen 2008,  cena za dílo celkem 136.000 Kč
Objednatel: Mondi Packaging Czech a.s.
Popis práce:

Odstranění stavby drážního domku 44 NZ
     - demolice objektu o celkovém objemu  426 m3  betonů a cihlosutí
     - likvidace azbestu (eternitová krytina)
     - likvidace dřevěného krovu a stropu
     - odvoz a uložení betonů a cihlosutí na skládku
     - dovoz a dodávka zeminy, terénní úpravy, osetí travním semenem

Doba plnění: červen  2008,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců, sml. cena 366.000 Kč
Objednatel: Konstruktiva Konsit a.s.
Popis práce: Zpětné zásypy, hutnění okolo budov v Praze Holešovicích
     -
stojní zemní práce stroji JCB
     - přeprava mat. vozy Tatra 815
     - hutnění příkopovými válci Wacker
Doba plnění: srpen  2008,  záruka dle smlouvy 24 měsíců cena za dílo celkem 154.000 Kč
Objednatel: Nett Consult s.r.o.
Popis práce:

Zemní práce a autodoprava na zhotovení parkovací plochy v Praze  Vestec
     -
stojní zemní práce stroji JCB
     -
přeprava mat. vozy Tatra 815
     - odvoz mat. na skládku v Osnici
     - dovoz mat. a kameniva, rozprostření kameniva, válcování

Doba plnění: září  2008,  cena za dílo celkem 262.000 Kč
Objednatel: Juris Ltm s.r.o.
Popis práce:

Demolice staré kotelny včetně komínu, zemní práce pro halu prodejny Mountfield
     -
demolice kotelny, odstranění zděného komínu
     -
odvoz a uložení betonů a cihlosutí na skládku
     -
dovoz a dodávka materiálů
     - výkop základů, jímek, šachet, terénní úpravy

Doba plnění: září  - říjen  2008,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců, sml. cena 361.000 Kč
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Zhotovení zemních prací terénních úprav v okolí haly v Dolních Beřkovicích
     -
nakládka zeminy a podorničí stroji JCB 4CX
     -
převoz mat. po stavbě
     - rozprostření  mat. stroji JCB 4CX

Doba plnění: listopad - prosinec 2008,  sml. cena 451.000 Kč
Objednatel: 2 JCP a.s.
Popis práce:

Oprava rozvodů Argonu a areálu spol. 2 JCP a.s.
     -
bourací práce strojem DH 112 – bourání betonových ploch
     -
zemní práce stroji JCB – výkop montážních šachet
     - dovoz a dodávka sypkých materiálů
     - pískování výkopů, hutnění, záhrn výkopů

Doba plnění: prosinec  2008,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců, sml. cena 249.000 Kč