Rok 2007

Objednatel: GKR Transport s.r.o.
Popis práce:

Bourací, zemní práce a autodoprava v areálu Čepro a.s. Hněvice
     -
bourání betonů, nakládka a převoz bet. na recyklaci, celkový objem 170 m3 betonu

Doba plnění: únor 2007,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Skanska a.s. - Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě bytových domů ul. Semilská, Praha -Kbely
     - nakládka, převoz, zásyp a hutnění okolo podsklepení a základů bytových domů o celkovém objemu 3870 m3 hutněného materiálu
     - hutnění bylo prováděno příkopovými válci Wacker

Doba plnění: březen - květen  2007, práce byly prováděny ve dvou etapách,  záruka dle smlouvy 24 měsíců
Objednatel: Město Hoštka
Popis práce:

Odstranění stavby stodoly v areálu Lindova Dvora
     -
postupná ruční demontáž střešních prvků, (tašky, krovy, štíty)
     -
strojní demolice  stavby o celkovém objemu 118m3
     -
separace dřevěných částí z demolice o celkovém objemu 45m3
     - demolice základových pasů a podlah stavby

Doba plnění: duben 2007,  záruka dle objednávky 24 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Zhotovení hutnění okolo bytových domů v obci Kbely u Prahy o cel. Objemu 1910 m3
     -
nakládka zásypového mat. strojem JCB 4CX
     - převoz mat. na stavbu
     - rozprostření  mat. strojem JCB 3CX
     - hutnění str. příkopovými válci Wacker 

Doba plnění: duben  2007,  záruka dle objednávky 24 měsíců
Objednatel: Válek Petr (Eltodo Citelum a.s.)
Popis práce: Zhotovení el. přípojky pro mýtnou bránu na D8 ul. Chabařovická – Ústí nad Labem
     - geo. zaměření, výkop, pokládka el. a ovládacích kabelů, pískování, hutnění, záhrn
     - rekonstrukce V.O., cca 280 bm
     - terénní úpravy, osetí ploch tr. semenem geo. zaměření
Doba plnění: květen  2007,  záruka dle smlouvy 24 měsíců, sml. cena 240.000 Kč
Objednatel: Válek Petr (Eltodo Citelum a.s.)
Popis práce:

Zhotovení rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Liberec – část Rochlice
     -
skrývka asfaltů či betonů, výkop rýhy, pokládka chráničky kopoflex, pískování, hutnění, záhrn a zapravení povrchů
     -
rekonstrukce V.O. v devíti ulicích, cca 1880 bm

Doba plnění: červen - červenec  2007,  záruka dle smlouvy 24 měsíců, sml. cena 630.000 Kč
Objednatel: Válek Petr (Eltodo Citelum a.s.)
Popis práce:

Zhotovení rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Liberec – část Jeřáb
     -
skrývka asfaltů či betonů, výkop rýhy, pokládka chráničky kopoflex, pískování, hutnění, záhrn a zapravení povrchů
     -
rekonstrukce V.O. v jedenácti ulicích, cca 2350 bm

Doba plnění: červenec - srpen  2007,  záruka dle smlouvy 24 měsíců, sml. cena 871.500 Kč
Objednatel: Zepris s.r.o.
Popis práce:

Sanace uzlu průmyslové vody u SSC v areálu Mondi Packaging Czech a.s.
     - bourací práce strojem DH 112 – bourání betonových ploch
     - zemní práce stroji JCB – výkop montážních šachet
     - dovoz a dodávka sypkých materiálů
     - pokládka tlakové kanalizace a vodovodu
     - autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálů

Doba plnění: říjen  2007,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: Válek Petr (Eltodo Citelum a.s.)
Popis práce: Zhotovení rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Liberec – část Starý Harcov
     -
skrývka asfaltů či betonů, výkop rýhy, pokládka chráničky kopoflex, pískování, hutnění, záhrn a zapravení povrchů
     - rekonstrukce V.O. v jedenácti ulicích, cca 1570 bm
Doba plnění: říjen  2007,  záruka dle smlouvy 24 měsíců, sml. cena 510.000 Kč
Objednatel: Chládek a Tintěra a.s.
Popis práce:

Odstranění objektů stavení v areálu Lindova Dvora
     -
postupná ruční demontáž střešních prvků, (tašky, krovy, štíty )
     -
strojní demolice  stavby o celkovém objemu 151m3
     - separace dřevěných částí z demolice o celkovém objemu 52m3
     - demolice základových pasů a podlah stavby

Doba plnění: listopad  2007,  záruka dle smlouvy 24 měsíců, sml. cena 252.000 Kč
Objednatel: Sál Filip
Popis práce:

Odstranění staré komunikace v areálu výstaviště v Holešovicích
     -
bourací práce strojem DH 112 – bourání betonových ploch  
     -
zemní práce stroji JCB – nakládka betonů a sutí
     -
převoz mat. po areálu výstaviště
     -
dovoz a dodávka sypkých materiálů

Doba plnění: prosinec  2007,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců, sml. cena 453.000 Kč