Rok 2006

Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Převoz rekultivačního mat. na struskové pole v H. Poč.
     -
převoz zeminy vozem Tata 815 s vlekem o celkovém objemu  2040 tun na
       struskové pole EMĚ H. Počaply

Doba plnění: leden  2006,  záruka dle objednávky 12 měsíců
Objednatel: ECC a.s.
Popis práce:

Zemní práce na rekonstrukci residence v obci Liběchov
     - závěrečné terénní  úpravy strojem JCB 4 CX
     -
autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálů

Doba plnění: březen  2006,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Převoz popílku z EMĚ H. Počaply do cihelny obce Libochvice
     - převoz popílku vozem Tata 815 s vlekem o celkovém objemu  1750 tun do cihelny
       Heluz Libochovice

Doba plnění: únor  2006,  záruka dle objednávky 12 měsíců
Objednatel: Mondi Packaging Czech a.s.
Popis práce:

Odstranění stavby čerpacího domu u kalového pole č. 4
     -
demolice objektů o celkovém objemu  856 m3  betonů a cihlosutí
     -
odvoz a uložení betonů a cihlosutí na skládku
     -
dovoz a dodávka zeminy, terénní ůpravy, osetí travním semenem

Doba plnění: březen  2006,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Převoz rekultivačního mat. na výstavbě terminálu Ruzyně Jih
     -
převoz zeminy vozy Tata 815 s vlekem o celkovém objemu  2798 tun 

Doba plnění: březen - duben  2006,  záruka dle objednávky 12 měsíců
Objednatel: Fase s.r.o.
Popis práce: Kompletní dodávka zemních prací na výstavbě průmyslové haly o výměře 1920 m2
Doba plnění: březen - duben  2006,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Skanska a.s.
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě jeřábové dráhy v obci Štětí
     -
výkopy základových pasů strojem JCB 4 CX
     -
autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálů
     -
záhrn pasů včetně hutnění

Doba plnění: duben  2006,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Šlehofer a.s.
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě tlakové kanalizaci v obci Liběchov
     -
zemní práce stroji JCB
     -
bourací práce strojem DH 112
     -
autodoprava, dovoz a přeprava materiálů

Doba plnění: duben – květen  2006,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Převoz rekultivačního mat. na struskové pole v Horních Počaplech
     - převoz zeminy vozem Tata 815 s vlekem o celkovém objemu  2234 tun na struskové pole EMĚ H. Počaply

Doba plnění: květen  2006,  záruka dle objednávky 12 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce: Skladovací hala Daminěves - zemní práce na výstavbě odvodňovacích kanálů požární nádrže
     -
výstavba odvodňovacích kanálů
     - výstavba dešťových svodů
     - dovoz a dodávka odvodňovacích žlabů
     - výstavba retenční nádrže na zadržování dešťové vody
     - terénní úpravy v okolí skladovací haly, osetí ploch travním semenem
Doba plnění: květen - červen 2006,  záruka dle objednávky 24 měsíců
Objednatel: Rock Oil a.s.
Popis práce:

Bourání betonové plochy v areálu stáčírny Rock Oil Hněvice
     - bourací práce strojem DH 112 – bourání betonových ploch
     - zemní práce stroji JCB – nakládka betonů na nákl. vozidla

     - autodoprava, odvoz betonů na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálu

Doba plnění: červen  2006,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Mondi Packaging Czech a.s.
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě haly v areálu Mondi v kooperaci se společností Juris Ltm s.r.o.
     -
výkopové práce, odvoz materiálu na skládku o celkovém objemu  721 m3  
     -
dovoz přírodního drceného kameniva o celkovém objemu  640 tun
     -
rozhrnutí frakcí kameniva, příprava na betonování desky
     -
výkop, pokládka kanalizace a kanal. šachet stroji JCB
     -
dovoz a dodávka zeminy, terénní ůpravy, osetí travním semenem

Doba plnění: červen – červenec  2006,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: Eltodo EG a.s.
Popis práce:

Zemní práce na akci rekonstrukce dálničního vedení D5 v obou směrech
     -
strojní a ruční výkop rýhy rýhy středním dělícím pruhu dalnice D5 o celkové délce
       6824 bm
     -
strojní záhrn rýhy
     -
práce byly prováděny v kooperaci s firmou Válek

Doba plnění: červenec  2006,  záruka dle objednávky na 36 měsíců
Objednatel: EnviCon G s.r.o.
Popis práce:

Odstranění stavby v ulici Blažimská č.p.1106 na Praze 4-Chodov
     -
postupná ruční demontáž střešních prvků, (tašky, krovy, štíty )
     -
stojní demolice  stavby o celkovém objemu 167m3
     
-
separace dřevěných částí z demolice o celkovém objemu 285m3
     
-
demolice základových pasů a podlah stavby
     -
nakládka a odvoz  dřeva, betonů a cihlosutí  na skládku
     -
likvidace ostatních izolačních materiálů o celkovém objemu 85m3

Doba plnění: srpen  2006,  záruka dle objednávky na 36 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce: Zemní práce na výstavbě základní školy v obci Černošice
     - zemní práce stroji JCB
     - dovoz přírodního drceného kameniva o celkovém objemu  145 tun
     - rozhrnutí PDK, příprava na pokládku živice
     - terénní úpravy v okolí školy, osetí ploch travním semenem
Doba plnění: srpen – září  2006,  záruka dle objednávky 24 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce: Zhotovení panelové plochy na skládce Úvaly u Prahy
     - skrývka vrchního krytu skládky strojem JCB 4CX
     - dovoz písku na vyrovnání  pod panelovou plochu, úprava
     - nakládka, převoz a pokládka 84 ks panelů o celkové výměře 606 m2
     - závěrečné úpravy panelové plochy
Doba plnění: září  2006,  záruka dle objednávky 24 měsíců
Objednatel: Mach a Syn  s.r.o.
Popis práce: Zhotovení základové jámy pro ČOV Polepy
     - skrývka ornice strojem JCB 4CX o objemu 171 m3
     - výkop základové jámy strojem JCB 4CX o objemu 448 m3
     - odvoz výkopku vozy Tatra 815 na skládku
Doba plnění: září  2006,  záruka dle objednávky 24 měsíců
Objednatel: SG Kamex s.r.o.
Popis práce: Zemní práce na výstavbě protipovodňového valu železniční trati v okolí obce Liběchov
     - dovoz přírodního drceného kameniva o celkovém objemu  450 tun
     - rozvoz PDK na protipovodňový val stroji JCB
     - pokládka zatravňovacích betonových tvárnic na protipovodňový val stroji JCB
     - terénní úpravy v okolí valu
Doba plnění: září - listopad  2006,  záruka dle objednávky 24 měsíců
Objednatel: EnviCon G s.r.o.
Popis práce: Odstranění objektů skladů na parc. č. 2314/1 k.ú. Záběhlice
     - postupná ruční demontáž střešních prvků, (lepenka, krovy, štíty)
     - strojní demolice objektů o celkovém objemu 740m3
     
- separace dřevěných částí z demolice, nakládka a odvoz dřeva na recyklační deponii
       o celkovém objemu 185m3
     - nakládka, odvoz betonů a cihlosutí na recyklační deponii o celkovém objemu
       740m
     - nakládka, odvoz a uložení asfaltové lepenky na skládku Sono Upohlavy o celkovém
       objemu 30 tun
     - nakládka, odvoz a uožení komunálního odpadu na skládku A.S.A. Ďáblice Praha o
       celkovém objemu 360 m3
Doba plnění: říjen  2006,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: Metrostav a.s. - Demorecykla s.r.o.
Popis práce: Zemní práce na výstavbě komplexu Anglické školy Libuš  na Praze 4
     - výkopy základových pasů v hornině 4-5, celkový objem 1250 m3
     - nakládka, převoz, zásyp a hutnění okolo podsklepení a základů celého
       komplexu o celkovém objemu 6940 m3 hutněného materiálu
     - hutnění bylo prováděno příkopovými válci Wacker
Doba plnění: říjen - prosinec  2006,  záruka dle smlouvy 24 měsíců