Rok 2005

Objednatel: ECC a.s.
Popis práce:

Zemní práce na rekonstrukci residence v obci Liběchov
     - zemní práce stroji JCB
     - bourací práce strojem DH 112

     - autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálů

Doba plnění: 1-4  2005,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Chládek & Tintěra a.s.
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě kanalizace a vodovodu pro obce Kozlovice a Dobříň
     - zemní práce stroji JCB
     -
autodoprava, dovoz a dodávka sypkých materiálů
     -
bourací práce strojem DH 112, třídy 4-5

Doba plnění: březen, duben, květen, červen, červenec  2005,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Demolice objektů - Hala D 205 - Wenzel II
     - demolice objektů o celkovém objemu  635 m3  betonů a cihlosutí
     -
odvoz a uložení betonů a cihlosutí na skládku

Doba plnění: květen  2005,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: ECC a.s.
Popis práce:

Zemní práce na akci "kanalizace a vodovod v obci Zlonín"
     - zemní práce stroji JCB
     -
bourací práce strojem DH 112
     -
autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Zlonín, dovoz materiálů

Doba plnění: 7-11 /  2005,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: Bouška Bohumil
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě čerpací stanice PHM v obci Štětí
     -
zemní práce stroji JCB
     -
bourací práce strojem DH 112
     - výstavba inženýrských sítí, pokládka tlakové kanalizace a vodovodu
     -
autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálů

Doba plnění: říjen  2005,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Zepris s.ro.
Popis práce:

Sanace uzlu průmyslové vody u SSC, KV a Bělírny v areálu Mondi Packaging Czech a.s.
     -
bourací práce strojem DH 112 – bourání betonových ploch
     -
zemní práce stroji JCB – výkop montážních šachet
     -
dovoz a dodávka sypkých materiálů
     -
pokládka tlakové kanalizace a vodovodu
     -
zavezení šachet, hutnění, betonování komunikací betonem B 25
     -
autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálů
     -
aktivní podílení na realizaci sanace, práce byly prováděny nepřetržitě po dobu 36
       hodin v době odstavení provozu závodu

Doba plnění: září - říjen  2005,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: Sitrans s.r.o.
Popis práce:

Zhotovení živičného povrchu na akci "kanalizaci II etapa a vodovod"
     - zemní práce stroji JCB
     -
bourací práce strojem DH 112
     -
autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálů

Doba plnění: říjen  2005,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: Stavebně Obchodní Společnost most  s.r.o.
Popis práce:

Odvoz a uložení odpadu ze stavby "ÚSP Snědovice"
     - nakládka suťového odpadu strojem JCB 4CX
     -
autodoprava, odvoz 110 vozů Tatra 815 na skládku v obci Dobříň

Doba plnění: listopad - prosinec  2005,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Komastav a.s.
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě hypermarketu Lidl v obci Roudnici nad Labem
     - zemní práce stroji JCB
     -
bourací práce strojem DH 112
     -
autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň, dovoz materiálů

Doba plnění: listopad - prosinec  2005,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců