Rok 2004

Objednatel: Čepro a.s.
Popis práce: Zemní práce na havárii ropovodu u obce Vraňany
     - výkop jímek o objemu 235 m3
     - dodávka zásypových materiálů
     - záhrn jímek včetně závěrečných úprav
Doba plnění:

březen, duben 2004,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců

Objednatel: J. I. H. s.r.o.
Popis práce:
Odbahnění rybníku v obci Lhotka u Mělníku
     - výkop rybníku o objemu 755 m3
     - odvoz bahna vozy tatra
     - dovoz kameniva na dno rybníka
Doba plnění: duben 2004,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Demorecykla s.r.o.
Popis práce:

Zemní a bourací práce na výstavbě Tesco  Mělník
     -
bourací práce o objemu 176 m3
     -
zemní práce a autodoprava o objemu 512 m3

Doba plnění: květen, červen  2004,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Ing. Jiří Fibich
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě inženýrských sítí pro 44 rodinných domů v obci Hoštka
     - zemní práce stroji JCB
     -
autodoprava, dovoz a dodávka sypkých materiálů
     -
bourací práce strojem DH 112, třídy 4-5

Doba plnění: květen, červen, červenec, srpen, září   2004,  záruka dle smlouvy na 36 měsíců
Objednatel: ECC a.s.
Popis práce:

Zemní práce na výstavbě 8 bytových jednotek  v obci Hoštka
     - zemní práce stroji JCB

     - autodoprava, dovoz a dodávka sypkých materiálů

Doba plnění: srpen, září   2004,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Vamont – Václav Vrabec
Popis práce:

demolice patek a potrubní trasy struskovodu z obce Štětí do obce H. Počaply
     - zhotovení manipulační cesty, vyřezání náletových dřevin
     - demolice patek a základů nosných konstrukcí do – 60 cm od rostlého terénu
     - demolice 8 ks kalových jímek včetně záhrnu a terénních úprav
     - nakládka a odvoz betonových konstrukcí o celkovém objemu 1.023 m
3
     - uložení betonových konstrukcí na skládce v Dobříni
     - nakládka a odvoz čediče z potrubí  o celkovém objemu 300 tun
     - uložení čediče na skládce v Dobříni
     - dovoz zásypového materiálu na úpravy terénu o celkovém objemu 226 m
3
     
- dovoz zeminy na závěrečné úpravy o celkovém objemu 113 m3
     
- výzisk z likvidace kovového potrubí o celkovém objemu 1.100 tun

Doba plnění: 9-12 / 2004, 1-4 / 2005,  záruka dle smlouvy na 30 měsíců
Objednatel: ECC a.s.
Popis práce:

Zemní práce na rekonstrukci residence v obci Liběchov
     - zemní práce stroji JCB
     -
autodoprava, odvoz výkopku na skládku v obci Dobříň

Doba plnění: prosinec  2004,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců