Rok 2003

Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí
Popis práce:

demolice betonových patek a protihlukové zdi – dřevosklad III
     -   přeložka inženýrských sítí
     -
   demolice protihlukové zdi o objemu 32 m3
     -
   demolice 3 ks betonových patek o objemu  96 m3 ,  tj. 211 tun
     -
   demolice bet. konstrukcí a základů o objemu  26 m3 ,  tj. 54 tun
     -
   ukládka betonů a cihlosutí na skládku v Dobříni
     -
   zhotovení štěrkového podloží o ploše 75 m2
     -
   betonování plochy o objemu 11 m3, tj. 75 m2

Doba plnění:

10. února  2003 – 15. března 2003,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců

Objednatel: J. I. H. Praha – ing. Jiří Huptych
Popis práce:

výstavba multifunkčního hřiště a příjezdových komunikací v obci Hoštka
     -   zemní práce stroji JCB 4CX, JCB 3CX a UNC 060
     -   odvoz a ukládka sutí a odpadů na skládku v Dobříni
     -   kompletní dodávka štěrkopísků a kameniva
     -  
zhotovení příjezdových komunikací

Doba plnění: 2. dubna 2003 – 29. května 2003,  průběžně dle potřeby objednatele
Objednatel: Obec Polepy
Popis práce:

demolice objektu bydlení pí Vajgrtové v obci Polepy Okna
     -   kompletní demolice objektu rodinného domu včetně podlah a základů o objemu
         185 m3  opuky a cihlosutí

Doba plnění:

7. května 200 – 10. května 200,  záruka dle objednávky  24 měsíců

Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí
Popis práce:

demolice betonové rampy – dřevosklad III
     -   demolice betonové rampy1 o objemu 107 m3
     -   demolice bet. konstrukcí a základů o objemu  46 m3 ,  tj. 54 tun
     -   demontáž a odvoz kolejových betonových panelů
     -   ukládka betonů a cihlosutí na skládku v Dobříni
     -   zhotovení štěrkového podloží frakce 32-63 o výměře 197 m2
     -  
zhotovení štěrkového povrchu frakce 5-8 o výměře 197 m2

Doba plnění: květen 2003
Objednatel: Obec Polepy
Popis práce:

odstranění stavby starého mlýna  čp. 9 v obci Polepy Okna
     -   postupná demontáž střešních prvků, (tašky, krovy, štíty )
     -   demolice části čp. 9 o celkovém objemu 763m3, tj. 1.297 tun cihlosutí
     -   demolice hospodářské stavby o celkovém objemu 205m3, tj. 349 tun cihlosutí
     -   demolice kamenné ohradní zdě  o celkovém objemu  66m3 , tj. 112 tun cihlosutí
     -   nakládka a odvoz  betonů a cihlosutí  na skládku o celkovém objemu 1.034m3,
         tj. 1.758 tun
     -  
separace dřevěných částí z demolice o celkovém objemu 85m3
     -   likvidace ostatních materiálů o celkovém objemu 30m3

Doba plnění:

16 dní v měsíci červnu, roku 2003,  záruka dle smlouvy  24 měsíců

Objednatel: Arteso s.r.o.
Popis práce:

demolice objektu bydlení čp. 53 p. Kulicha v obci Hněvice – Štětí
     -   demontáž dřevěných dílů střechy o objemu 14 m3
     -   demolice hl. části  domu o objemu 144 m3, tj. 230 tun cihlosutí
     -   nakládka a odvoz  betonů a cihlosutí  na skládku o objemu 186m3, tj. 260 tun
     -   vytěžení zavážkového mat. pod podlahou přízemí domu o objemu 36 m3 škváry
         a 74 m3 štěrkopísků o celkovém objemu 110 m3, tj. 154 tun 
     -   nakládka a odvoz cihlosutí  na skládku o objemu 110m3, tj. 154 tun
     -  
uložení materiálu na skládku o celkovém objemu 296 m3, tj. 414 tun cihlosutí

Doba plnění:

6. dní v měsíci červenci, roku 2003,  záruka na dílo dle smlouvy  24 měsíců

Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí
Popis práce:

demolice jeřábové dráhy – dřevosklad III
     -   demolice základového pasu jeřábové dráhy o cel. objemu 119 m3 , tj. 250 tun
     -   nakládka a odvoz betonů na skládku o celkovém objemu  119 m3, tj. 250 tun
     -   uložení betonů a stavebního suti na skládce v Dobříni o objemu  119 m3, tj. 250
         tun
     -   snížení základového pasu jeřábové dráhy o 0,8m o cel. objemu 160 m3 , tj. 336
         tun
     -   nakládka a odvoz betonů na skládku o celkovém objemu  160 m3 , tj. 336 tun
     -   uložení betonů na skládce v Dobříni o celkovém objemu  160 m3 , tj. 336 tun
     -   zhotovení štěrkového podloží frakce 32-63 o objemu  155 m3 , tj. 295 tun
     -  
zhotovení štěrkového povrchu frakce 5-8 o výměře 280 m2

Doba plnění: 19. srpna – 30. září  2003,  záruka na dílo dle smlouvy  24 měsíců
Objednatel: Vamont – Václav Vrabec
Popis práce:

demolice objektů spalovací pece, výstavba obvodové zdi po demolici
     -   demolice objektů o celkovém objemu  244 m3  tj. 439 tun cihlosutí
     -   demolice betonových podlah o  0,3 m o celkovém objemu 108 m3  tj. 238 tun
         betonů
     -   část betonových konstrukcí a cihlosutí bude uloženo na skládce v Dobříni
     -   rekultivace plochy včetně zatravnění a první seče o objemu 178 mzeminy
     -   výstavba obvodové zdi mezi objekty U 234 a U 245 o ploše 240 m2, včetně
         fasádních nátěrů
     -  
výstavba obvodové zdi mezi objekty U 233 a U 244 o ploše 56 m2, včetně
         fasádních nátěrů

Doba plnění:

říjen  2003, na demolici a odvoz materiálu
listopad  2003  na výstavbu obvodových zdí, záruka na dílo dle smlouvy  24 měsíců

Objednatel: Arteso s.r.o.
Popis práce:

odstranění rod. domu čp. 1893/23 v obci Mělník
     -   postupná demontáž střešních prvků, (šindel, okapy, izolace IPA, prkna)
     -   demolice hl. části  domu o objemu 128 m3, tj. 205 tun cihlosutí
     -   nakládka a odvoz  betonů a cihlosutí  na skládku o objemu 128m3, tj. 205 tun
     -  
uložení materiálu na skládce v Podvlčí, za obcí Dolní Beřkovice o celkovém objemu
         128m3, tj. 205 tun cihlosutí

Doba plnění: 16. - 17. října  2003,  záruka na dílo dle objednávky  24 měsíců
Objednatel: Gabriel s.r.o. Litoměřice
Popis práce:

dodávka ornice z pískovny Vlíněves na rekultivaci  pozemku ing. Kanty
     -   dodávka ornice ze skrývky z pískovny Vlíněves nákladními vozy Tatra bez vleku
         do
obce Černý Vůl v  množství 1 000m3

Doba plnění:

27., 28. a 29. října 2003,  záruka na dílo dle smlouvy  24 měsíců

Objednatel: Obec Hoštka
Popis práce:

zhotovení odvodňovacího žlabu o délce 165 bm
     -   vyřezání náletových dřevin v trase odvodňovacího žlabu a nutných přístupů pro
         mechanismy
     -   strojní výkop rýhy v délce 165 bm
     -   ruční úprava rýhy, vyspádování trasy žlabu
     -   dodávka 413 ks odvodňovacích tvárnic svahových TBM  S  64/50/6,5 cm
     -   dodávka podkladového betonu P 300
     -   pokládka odvodňovacích tvárnic do připravené rýhy
     -   terénní úpravy okolo žlabu včetně hutnění
     -  
strojní vyčištění vysokotlakou technikou 16 m kanalizace o průměru 0,5 m

Doba plnění:

listopad 2003,  záruka na dílo dle smlouvy  24 měsíců