Rok 2002

Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí               (detail)
Popis práce: recyklace betonů a cihlosutí na ploše vodního hospodářství o objemu 6.896 tun a převoz recyklátu na plochu bývalého areálu škodovky cca 1,5 km
Doba plnění:

únor – březen 2002

Objednatel: manželé Kindlovi,  ul. Stračenská, Štětí
Popis práce: realizace rodinného domu, základy, terénní úpravy, dovoz ornice, osetí včetně údržby
Doba plnění: duben – květen 2002,  záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí               (detail)
Popis práce:

demolice betonového stokeru č.2, nakládka a odvoz na skládku o cel. objemu 1137 tun
     -   zhotovení štěrkového lóže o objemu 78 m3
     -  
betonování plochy o výměře 515 m2

Doba plnění:

srpen - 30 dní

Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí               (detail)
Popis práce:

demolice betonového stokeru č.1, nakládka a odvoz na skládku o cel. objemu 1137 tun
     -   zhotovení štěrkového lóže o objemu 78 m3
     -  
betonování plochy o výměře 515 m2

Doba plnění: září - 30 dní
Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí
Popis práce: demolice patek pneudopravy o objemu 145 m3, nakládka a odvoz betonů na skládku, zhotovení štěrkového lóže, betonování plochy
Doba plnění:

říjen 2002

Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí
Popis práce:

demolice patek dmychadel č. 1, 2 a 4 o objemu 58 m3, uložení betonů na skládku, dovoz betonového recyklátu a úprava plochy

Doba plnění:

listopad  - 20 dní

Objednatel: Městský úřad Štětí                                               (detail)
Popis práce: Aktivní pomoc naší firmy pří záplavách roku 2002 ve městě Štětí a přilehlých obcí
     - naše stroje s vysokou vodní prostupností pomáhaly převážet osoby ze zaplavených
       domů a bytů
     - nákladní vozidla téměř nepřetržitě dovážela písek na zhotovení protipovodňových
       hrází z pytlů
     - koordinace situace s povodňovým štábem (detail)
Doba plnění:

srpen - září 2002