Rok 2001

Objednatel: Kovobel a.s.
Popis práce: likvidace kotelny včetně 27 m vysokého cihlového komína, uložení odpadů, rekultivace
Doba plnění:

60 dnů

Objednatel:

Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí               (viz. obrázková příloha)

Popis práce:

demolice budov lepenkárny  1ST, 4ST, 5ST, 16ST, 20ST, 30ST, 38ST, A620, A622
     -   kompletní přeložka inženýrských sítí včetně optických kabelů
     -
   uložení 745 tun živičné lepenky na ekologickou skládku v Lukavci
     -
   demolice budov o objemu 6 743 tun cihlosutí
     -
   demolice bet. konstrukcí a základů o objemu 21.147 tun
     -
   recyklace 1/3 betonových konstrukcí (recyklát byl využit k úpravám ploch
         v areálu)
     -
   rekultivace byla provedena z 3.340 m3 ornice a 480 m3 biokalů na celkové
         ploše 16700 m2

Doba plnění: 16. května 2001 – 16. dubna 2002, záruka dle smlouvy na 24 měsíců
Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí
Popis práce: demolice objektů paletového hospodářství ZS563, ZS564, ZS565, ocelového skladu
Doba plnění:

15. srpna 2001 – 15. září 2001

Objednatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí
Popis práce:

demolice podlah a základů paletového hospodářství, ohraničení plochy obrubníky, zpevnění plochy bet. recyklátem

Doba plnění: 24. září 2001 – 24. října 2001, záruka dle smlouvy na 24 měsíců