Rok 2000

Objednatel: N + N  Stavební Konstrukce s.r.o.
Popis práce: demolice železničního mostu na 467,877 km Hněvice
Doba plnění:

4 dny bez přerušení prací, třísměný provoz

Objednatel: AssiDomän a.s.
Popis práce: demontáž 1. patra tesco objektu 205, demolice přízemí a základů, rekultivace 2400 m2
Doba plnění: 30 dnů
Objednatel: IPS a.s. závod 09
Popis práce: zemní práce na rekonstrukci železničního koridoru u obce Dolní Beřkovice
Doba plnění:

4 měsíce

Objednatel: AssiDomän a.s.
Popis práce: likvidace objektu ZS 159, ZS 160, přeložka inženýrských sítí a optických kabelů, rekultivace o výměře 3200 m2
Doba plnění: 45 dnů
Objednatel: I & C Energo
Popis práce: přívod silového kabelu do výrobní haly Rigips Mělník o délce 1.760 m včetně pískování záhrnu a terénních úprav
Doba plnění:

zakázka byla provedena na klíč, realizace 10 dnů

Objednatel: Kovošrot Děčín a.s.
Popis práce: demolice kotelny K6 a K7 v areálu AssiDomän a.s., úprava plochy štěrkem, zatravnění
Doba plnění:

45 dnů